บางอ้อ แฉกลโกง อิทธิฤทธิ์ของขลัง ลวงโลก

บางอ้อ แฉกลโกง
อิทธิฤทธิ์ของขลังลวงโลก
ตุลาคม
ความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลัง
ไสยศาสตร์มนตรา
นับวันจะยิ่งแผ่อิทธิพลขยายเป็นวงกว้าง
กลายเป็นช่องทางให้เหล่ามิจฉาชีพบางกลุ่ม
นำมาใช้เป็นเครื่องมือหลอกลวงหาเงินเข้ากระเป๋า
จนมีผู้คนมากมายหลงเลื่อมใสศรัทธาในทางที่ผิดๆ
รายการ บางอ้อ
เลยส่งพิธีกร โจ๊กเกอร์
นพัตฎ์ธร มัททวีวงศ์
ไปพิสูจน์เบื้องหลังพิธีกรรม
ฤๅษีปลุกเสก บางอ้อ แฉกลโกง อิทธิฤทธิ์ของขลัง ลวงโลก

บางอ้อ แฉกลโกง อิทธิฤทธิ์ของขล

Tags: , , ,


677SongToday